Reflecteren

Reflecteren is bedoeld voor hoger opgeleide professionals en leidinggevenden die weliswaar goed functioneren maar niettemin behoefte hebben aan bezinning en gesprekken over werk en loopbaan. Daar waar coaching meestal uitgaat van een doelgerichte verandering van gedrag op basis van een duidelijke vraagstelling of probleem volgen reflectiegesprekken een open benadering. Reflectie staat in het teken van  het nader verkennen van gedrag, werkbeleving, leiderschap, drijfveren en zingeving. Reflectie biedt de mogelijkheid om werk en loopbaan eens vanuit een meta-perspectief te bekijken. Door de “waan van de dag” komt het hier meestal niet niet van, terwijl de behoefte om even pas op de plaats te maken bij velen aanwezig is.

Reflecteren staat in het teken van zelfonderzoek en heeft een versterkende invloed op het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Het genereert positieve energie en versterkt het geloof in eigen visie en kunnen. Door in een  stimulerende omgeving alternatieven te verkennen ontstaan er gedachten en ideeën, die voorheen geen ruimte kregen.

Een bekend gezegde luidt: “It’s lonely at the top”. Wanneer kun je iemand volledig in vertrouwen te nemen? Een vertrouwde en veilige omgeving waarbinnen je kwetsbaar kunt opstellen is er meestal niet. Twijfels of onzekerheden worden – onterecht – al gauw als zwakte gezien.

Onderwerpen/vragen die bij reflecteren aan bod kunnen komen zijn:

  • Ben ik nog goed bezig?
  • Hoe kan ik mijn zelfvertrouwen verder ontwikkelen? Doe ik wel wat ik wil?
  • Straal ik uit wat ik wil en wie ik ben?
  • Waarom gedraag ik mij zo en op welke manier zou het anders kunnen?
  • Hoe kan ik mij als leidinggevende verder ontwikkelen in de richting die ik wil?
  • Loopbaanheroriëntatie
  • Sluit mijn werk nog voldoende aan bij mijn drijfveren en waarden?

Reflectie  leidt tot méér positieve en bewuste aandacht voor jezelf en jouw omgeving. Hierdoor zul je beter in staat zijn om een eigen koers te bepalen, lastige situaties te herkennen en deze adequaat het hoofd te bieden.

‘Reflecteren’ omvat meestal vijf gesprekken van circa anderhalf uur.