Inzicht in talent en organisatie

Iedereen beschikt over talenten. Maar talent alleen is niet genoeg. Talent vraagt ook om richting, verantwoordelijkheid nemen en vertrouwen. Talent heeft randvoorwaarden nodig om tot wasdom te  komen. Talent komt nooit uit de lucht vallen. Soms gaan dingen als vanzelf, maar meestal is het gewoon hard werken. Een toptalent vereist aanleg, focus en discipline. Talent, motivatie en context zijn nauw met elkaar verbonden. Succesvolle organisaties weten het beschikbare talent te herkennen, mobiliseren en verder te ontwikkelen.

Na mijn studie psychologie ben ik in 1990 gaan werken als adviseur in de wereld van de bedrijfspsychologie. Ik ben gefascineerd door het gedrag van mensen in organisaties. Wat drijft hen? Welke factoren bepalen iemands gedrag? Hoe kun je gedrag effectief beïnvloeden en ontwikkelen?

Met bijna 30 jaar ervaring in het vakgebied kan ik mij omschrijven als een specialist op het gebied van assessment en coaching. Assessments staan in het teken van inzicht in talent, coaching in het ontwikkelen daarvan. Naast dit specialisme heb ik me ook kunnen ontplooien als zelfstandig ondernemer waardoor ik een brede en realistische blik heb kunnen ontwikkelen op leiderschap en organisatieprocessen.

Ik bied organisaties concrete diensten aan die de  ontwikkeling van professionals en leidinggevenden versterken en versnellen.

Hier ben ik goed in, dit zijn mijn talenten als professional:

Assessments bij vraagstukken op het gebied van de selectie, ontwikkeling en loopbaanplanning van medewerkers. Onze instrumenten zijn wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd.

Coaching op de thema’s leiderschap, communicatie, persoonlijke effectiviteit, stress en loopbaan.

Online oplossingen zoals e-assessments en 360 graden feedback.