Inzicht in talent

Iedereen beschikt over talenten. Maar talent alleen is niet genoeg. Talentontwikkeling vraagt ook om leidinggevenden die op de werkvloer richting, structuur, vertrouwen en psychologische veiligheid bieden. Talent heeft randvoorwaarden nodig om tot wasdom te  komen.   Misschien wel de belangrijkste is ‘purpose’Purpose gaat over de mate waarin jij je werk als betekenisvol en relevant ervaart.

Talent komt nooit uit de lucht vallen. Soms gaan dingen weliswaar als vanzelf, maar meestal is het gewoon hard werken. Een toptalent bezit niet alleen aanleg, maar ook focus, motivatie en discipline. Alleen de meest succesvolle organisaties weten het beschikbare talent te herkennen en te mobiliseren.

Na mijn studie psychologie ben ik in 1990 gaan werken als adviseur in de wereld van de bedrijfspsychologie. Ik ben gefascineerd door het gedrag van mensen in organisaties. Wat drijft hen? Welke factoren bepalen iemands gedrag? Hoe                 kunnen organisaties motivaties, talenten en gedrag effectief beïnvloeden en versterken?

Met bijna 30 jaar kennis en ervaring in het vakgebied kan ik mij omschrijven als een specialist op het gebied van assessment en coaching. Assessments staan in het teken van inzicht in talent, coaching in het ontwikkelen daarvan. Naast dit specialisme heb ik me ook kunnen ontplooien als zelfstandig ondernemer waardoor ik een brede en realistische blik heb kunnen ontwikkelen op leiderschap en organisatieprocessen.

Ik bied organisaties concrete diensten aan die de  ontwikkeling van professionals en leidinggevenden versterken en versnellen.

Hier ben ik goed in, dit zijn mijn talenten als professional:

Assessments bij vraagstukken op het gebied van de selectie, ontwikkeling en loopbaanplanning van medewerkers. Onze instrumenten zijn wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd.

Coaching op de thema’s leiderschap, communicatie, persoonlijke effectiviteit, stress en loopbaan.

Online oplossingen zoals e-assessments en 360 graden feedback.