Een loopbaan-assessment wordt ingezet wanneer een kandidaat met vragen zit ten aanzien van werk en loopbaan. Vragen waarop zij of hij even geen antwoord kan formuleren. Door middel van een loopbaan assessment kan binnen een dag duidelijkheid verschaft worden omtrent iemands talenten, drijfveren, interesses, analytische capaciteiten, eventuele leidinggevende capaciteiten, passende werkomgevingen en functies.

Een loopbaan assessment fungeert niet alleen als een spiegel, maar het versterkt het zelfzicht en geeft vertrouwen en richting.  Een loopbaanassessment kan ook deel uit maken van een coachingstraject.