Executive coaching bestaat meestal uit vijf tot zeven sessies van anderhalf uur, desgewenst aangevuld met een psychologisch assessment, waarmee persoonlijkheidseigenschappen en drijfveren worden verhelderd. Coaching leidt tot versterking van (zelf)inzicht en -bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid, energie, richting, inspiratie, professionele vaardigheden. Ik onderscheid vier domeinen:

Clienttestimonials? klik hier

Sir John Whitmore,de founding father van executive coaching, over moed, coaching en het volgen van je eigen pad