Een selectie assessment wordt ingezet op het moment dat een organisatie graag meer zekerheid wenst omtrent de geschiktheid of het potentieel van een kandidaat voor een bepaalde positie. Vooral als het gaat om sleutelposities met een groot afbreukrisico heeft het selectie-assessment een duidelijke toegevoegde waarde in het selectie-proces. Met een selectie assessment krijgt een organisatie zicht op de effectiviteit, passendheid en ontwikkelmogelijkheden van een kandidaat.

Innovatie, ervaring en maatwerk

De assessment centres bij The Talent Factor worden steeds op maat voor onze klanten samengesteld. Dit geldt ook voor onze rapportage. Wij sluiten aan bij het competentiemodel van onze opdrachtgevers. Doorgaans vormt een assessment een combinatie van persoonlijkheidsvragenlijsten, analytische tests, rollenspellen en simulaties. Natuurlijk ontbreekt het interview niet. Onze interview methode is gebaseerd op verschillende inzichten en technieken. Wij werken zowel biografisch en exploratief als competentiegericht. Onze instrumenten en methodieken zijn grondig, innovatief en komen voort uit de wetenschappelijke praktijk. Goed gereedschap is belangrijk, maar niet allesbepalend. Doorslaggevend is de analyse en duiding van de psycholoog. Ervaring speelt daarbij eveneens een rol. Erik Reijtenbagh is sinds 1990 werkzaam als assessment-psycholoog.