Een selectie assessment wordt ingezet op het moment dat een organisatie graag meer zekerheid wenst omtrent de geschiktheid of het potentieel van een kandidaat voor een bepaalde positie. Vooral als het gaat om sleutelposities met een groot afbreukrisico heeft het selectie-assessment een bewezen toegevoegde waarde.

Met een selectie assessment krijgt een organisatie zicht op de effectiviteit, passendheid en ontwikkelmogelijkheden van een kandidaat.

Doorgaans vormt een assessment een combinatie van persoonlijkheidsvragenlijsten, analytische tests en oefeningen. Natuurlijk ontbreekt het interview niet. Onze interview methode is gebaseerd op bewezen inzichten en technieken. Wij werken zowel biografisch en exploratief als competentiegericht. Onze instrumenten en methodieken zijn grondig, innovatief en wetenschappelijk onderbouwd. We kunnen bogen op dertig jaar ervaring.