Om een goed zicht te kunnen krijgen op iemands potentieel kijken we niet alleen naar persoonlijkheid, drijfveren en vaardigheden. De raakvlakken met de huidige of beoogde rol, de organisatie en de context is bepalend voor de de ontwikkeling van talent. Soms is het voor een organisatie niet duidelijk wat er moet gebeuren om een medewerker optimaal toe te rusten voor een bepaalde positie. Heeft iemand het potentieel voor een managementpositie of niet?  In hoeverre is iemand wel/niet effectief in een bepaalde rol? Past iemand nog wel in zijn of haar functie? Waar liggen iemands talenten en waar juist de ontwikkelgebieden? Dit zijn vragen die een organisatie maar ook een individu zich kan stellen. Een ontwikkelgericht assessment geeft antwoord.
Ik maak hierbij onder meer gebruik van de Myers Briggs Type Indicator (MBTI). Daarnaast beschikken wij over een breed spectrum aan psychologische vragenlijsten, tests en methodieken om gedrag, eigenschappen, interesses en drijfveren in kaart te brengen. Deze ‘gereedschappen’ fungeren als hulpmiddel. Ervaring en deskundigheid van de psycholoog zorgen voor de toegevoegde waarde.