Teamcoaching kan een oplossing betekenen voor teams, die om vele redenen, niet goed draaien. De communicatie verloopt stroef, en zijn onderhuidse spanningen, die zo nu en dan ontaarden in conflicten. Zodra een leidinggevende het draagvlak verliest, wordt het moeilijk om zijn team nog te motiveren. Teamcoaching is gericht op het verbeteren van de communicatie en onderlinge verhoudingen, gerelateerd aan de doelstellingen van de organisatie. Teamcoaching begint bij het creëren van onderling vertrouwen. Daarna komen een duidelijke visie en doelstellingen in beeld en de wijze waarop dit wordt gedeeld en gecommuniceerd.

Recent grootschalig onderzoek naar succesvolle teams bij en door Google heeft laten zien dat topteams zich kenmerken door:

  1. Psychologische veiligheid
  2. Betrouwbaarheid en vertrouwen
  3. Structuur en duidelijkheid
  4. Betekenisvol werk (‘purpose’)
  5. Impact van het werk

Deze bevindingen lijken grotendeels op de pyramide van Lencioni, auteur van het praktische handboek voor teamontwikkeling: ‘ De vijf frustraties van teamwork’ (2002).

TalentFactor is onder meer gecertificeerd in het gebruik van de MBTI, de Myers Briggs Type indicator. Met de inzet van deze vragenlijst, die qua achtergrond stoelt op de psychologische theorie van Jung, leren teams en teamleden zichzelf en de ander beter begrijpen. Samenwerken vanuit wederzijds begrip en inzicht in het gedrag van de ander helpt veel problemen in de communicatie en samenwerking tackelen.

Klik hieronder voor twee voorbeeld rapportages: team (‘Facilitator’) en individueel (‘Individual’)

MBTI Logo OPP_MBTI_Team_Report_Facilitator_Dutch OPP_MBTI_Team_Report_Individual_Dutch