Als je bij ons een assessment gaat doen dan neemt dat één dagdeel in beslag. Je start in de regel of om 9.30 of 13.00 uur. Daarnaast zijn er opdrachten die je thuis alvast gaat doen: een aantal online psychologische en analytische tests en een vragenlijst met open vragen over motivaties, drijfveren en zelfbeeld.
Afhankelijk van functie en competenties wordt een programma samengesteld, dat in de regel bestaat uit (een selectie van) de volgende onderdelen:

Interview
Meestal begint het assessment om 9.30 uur met een interview. Mede aan de hand van uw cv wordt u geïnterviewd over uw achtergronden qua werk en opleiding. Hoe zie jij jezelf, wat zijn jouw aspiraties en ambities, waar liggen jouw talenten? Dit zijn vragen die onder meer aan bod zullen komen.

Analytische capaciteiten
Onderzoek heeft uitgewezen, dat intelligentie een belangrijke voorspeller is voor succes in het werk. Meestal worden achtredeneertests afgenomen, die elk een beroep doet op een specifiek deel van het analytisch vermogen, zoals bijvoorbeeld

 • Cijfermatig inzicht
 • Verbaal logisch redeneren
 • Abstract logisch redeneren
 • Snelheid & nauwkeurigheid

Deze tests worden met de computer afgenomen, ze zijn tijdgebonden en gebaseerd op het principe van multiple choice. De ruwe score die je behaalt (het aantal goede antwoorden) wordt vervolgens vergeleken met een passende normgroep.

Je kunt alvast kennis maken en oefenen op deze website.

Persoonlijkheidsvragenlijsten zoals

 • MBTI (Myers Briggs Type Indicator)
 • Drijfverentest en carrièrewaarden
 • Big Five Personality Questionnaire
 • Teamrollen van Belbin

Deze vragenlijsten zijn niet tijdgebonden. Je kunt ook geen goede of foute antwoorden geven want u geeft immers steeds uw mening. Over hoe u tegen uzelf en uw omgeving aankijkt. Meestal werkt het zo, dat u geconfronteerd wordt met een stelling. U wordt vervolgens gevraagd op een vierpuntsschaal aan te geven, in welke mate u het met die stelling eens bent.

Regelmatig vragen wij aan kandidaten, voorafgaand aan het assessment, on line reeds enkele vragenlijsten thuis te maken. Hiervoor krijgt u een e-mail met een speciale link toegestuurd.

Rollenspellen en simulaties zoals bijvoorbeeld

 • Tweegesprekken (leidinggevend, adviserend of commercieel)
 • Analyse presentatie oefeningen
 • Mailbox-oefeningen
 • Fact-finding
 • Groepsassessments

Door middel van rollenspellen in simulaties is het voor ons mogelijk om uw professionele gedrag te observeren. Wat is uw stijl van leidinggeven? U kunt het laten zien in het rollenspel. Wij huren hiervoor professionele acteurs in, die levensecht ingaan op de case en uw interventies.

Bent u in staat een visie of strategie te ontwikkelen? U krijgt hiervoor de kans tijdens een analyse presentatie-oefening. Kunt u plannen en organiseren. Een mailbox-oefening is ervoor gemaakt om deze vaardigheden te beoordelen. Kunt u goed samenwerken? Een groepsassessment laat veel van uw communicatiestijl en samenwerkingsgerichtheid zien.

Feedback

 • op de dag zelf mondeling
 • schriftelijk, binnen vijf werkdagen

Natuurlijk bent u benieuwd hoe u het gedaan heeft. The Talent Factor geeft u meteen op de dag zelf reeds feedback over de bevindingen.
Vervolgens ontvangt u per mail een conceptrapport, dat u eerst dient te accorderen, voordat wij de opdrachtgever informeren. Dat is wel zo zorgvuldig en discreet. Bovendien in lijn met de gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen.

Boeken over assessments

Als u de behoefte voelt om nog meer over psychologisch onderzoek en assessments te lezen, adviseren wij  u de volgende boeken:

Het psychologisch onderzoek
een oefenboek geschreven door W. Bloemers
Uitgeverij Ambo te Baarn
ISBN 9026315783

Vingeroefeningen voor de psychologische tests
geschreven door F. Brenner en D. Dilger
Uitgeverij Elmar b.v. te Rijswijk
ISBN 9061205042