Tijdens stress coaching leert de deelnemer zich beter te wapenen tegen de negatieve gevolgen van stress. Het WHO (World Health Organization) voorspelt dat in 2020 de voornaamste oorzaak van arbeidsongeschiktheid stress zal zijn. Werkstress is nu al beroepsziekte nummer één in Nederland. 14 procent van de werknemers meldt jaarlijks burn-out klachten. Zo’n 5 procent van de beroepsbevolking komt als gevolg daarvan langdurig thuis te zitten. Een burn-out leidt gemiddeld tot 242 dagen verzuim. De jaarlijkse verzuimkosten gerelateerd aan een burn-out worden begroot op 1,8 miljard euro. Dit althans zijn de cijfers die zijn vrijgegeven door CBS, TNO en Arboned. Klik voor meer info op Factsheet Werkstress.

De deelnemer krijgt inzicht in zichzelf en de wijze waarop hij/zij met lastige en veeleisende situaties omgaat. Zit ik op de juiste plek? Ben ik professioneel voldoende toegerust? Welke hinderlijke of niet realistische overtuigingen spelen eventueel een rol? Stress ontstaat meestal als gevolg van het verschil tussen de eisen van een situatie en de waargenomen mogelijkheden om aan die eisen tegemoet te kunnen komen. Heeft men voldoende mogelijkheden om zelf het werk te regelen of is men overgeleverd aan een onbegrensd-eisende omgeving? Speelt op individueel niveau mogelijk faalangst en perfectionisme een rol? Is de situatie op zichzelf niet de veroorzaker van stress stress, maar juist de subjectieve inschatting er van? Kan men voldoende relativeren en hoofd- van bijzaken blijven scheiden? Is men voldoende is staat werkzaamheden adequaat te plannen, te organiseren en waar mogelijk te delegeren? Dit zijn allemaal vragen die bij stress coaching aan bod kunnen komen.

De deelnemer leert alternatief en effectiever gedragsrepertoire te ontwikkelen, zoals het stellen en communiceren van grenzen, het reguleren van spanningen en het structureel beïnvloeden en veranderen van stressoren op het werk.