Een assessment is een betrouwbare en gevalideerde methode om in een kort tijdsbestek inzicht te krijgen in de talenten, drijfveren en ontwikkelpunten van nieuw aan te nemen of bestaande medewerkers.

  • Competenties, persoonlijkheidseigenschappen, interesses, analytische capaciteiten;

  • De geschiktheid en het potentieel voor een bepaalde functie;

  • De ontwikkelpunten in relatie tot een bepaalde functie;

  • Doorgroei- en loopbaanmogelijkheden.