Een assessment is een betrouwbare en gevalideerde methode om in een kort tijdsbestek inzicht te krijgen in de talenten, drijfveren en ontwikkelpunten van nieuw aan te nemen of bestaande medewerkers.

  • Competenties, persoonlijkheidseigenschappen, interesses, analytische capaciteiten;
  • De geschiktheid en het potentieel voor een bepaalde functie;
  • De ontwikkelpunten in relatie tot een bepaalde functie;
  • Doorgroei- en loopbaanmogelijkheden.

Wij onderscheiden drie typen assessment centres:

  1. het selectie-assessment: de geschiktheidsbepaling staat centraal
  2. het ontwikkel-assessment: de sterktes/zwaktes en ontwikkelgebieden staan centraal
  3. het loopbaanassessment, waarbij talenten, drijfveren en ontwikkelgebieden worden geplaatst in het kader van een volgende stap en loopbaanplanning

Een regulier assessment bestaat meestal uit een combinatie van onderdelen en wordt deel online afgenomen. Denk aan een interview, enkele psychologische vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid en drijfveren, analytische capaciteitentests, rollenspellen en/of simulaties. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van afzonderlijke modules.

Erik Reijtenbagh is MBTI gecertificeerd.