Aan alle coaching trajecten gaat een vrijblijvend, kostenloos en oriënterend gesprek vooraf. Tijdens dit gesprek wordt de behoefte en vraagstelling nader verkend. Ook moet er een klik zijn met de coach en vice versa. Vervolgens worden er concrete doelen opgesteld. Met die doelen wordt duidelijk wat je wilt bereiken. De coaching zelf staat meestal uit vijf tot zeven sessies van anderhalf uur, op indicatie aangevuld met een specifiek testpsychologisch onderzoek (‘assessment’).

Het scheppen van zelfinzicht en zelfbewustzijn vormt meestal het begin. Daarna ga je werken aan gedragsalternatieven. Meestal hoef je als persoon niet te veranderen. Je leert vooral jouw professionele gedragsrepertoire uit te breiden en effectiever in te zetten. Coaching is dus vooral gericht op het versterken van de professionele effectiviteit. Dit gaat dan vaak over:

Lees hier meer over hoe anderen coaching door Erik Reijtenbagh hebben ervaren.

Sir John Whitmore over moed, coaching en het volgen van je eigen pad

Teamcoaching is gericht op het verbeteren van de samenwerking, leiderschap en communicatie. Teamcoaching is er voor teams, die niet meer optimaal functioneren als gevolg van bijvoorbeeld organisatieveranderingen, weerstanden en conflicten.

Bij zowel indivuele als teamcoaching wordt vaak gebruik gemaakt van de MBTI. De MBTI is wereldwijd de meest gebruikte vragenlijst op het gebied van persoonlijkheidstypologieën. Volgens de theorie zijn er 16 typologieën aan voorkeursgedrag. Erik Reijtenbagh is gecertificeerd gebruiker van de MBTI. Zie ook MBTI

Wil je weten hoe een Team MBTI rapportage er uit ziet? Kijk hieronder voor twee voorbeeldrapportages (individueel en team).

OPP_MBTI_Team_Report_Individual_Dutch MBTI Logo

OPP_MBTI_Team_Report_Facilitator_Dutch