Aan loopbaancoaching kunnen de volgende vragen ten grondslag liggen:

  • “Waar liggen mijn talenten en in welke rol kan ik die het beste benutten?”
  • “Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging maar wat?”
  • “Waar liggen mijn talenten en kwaliteiten”?
  • “Ik heb mijn leven lang gesport, wat moet ik gaan doen als ik stop?”
  • “Ik wil mijzelf als leidinggevende graag verbeteren en heb daarvoor een klankbord nodig.”
  • “Ik wil graag switchen in mijn carriérre”
  • “Waar liggen mijn drijfveren en interesses?”
  • “Ik wil een volgende loopbaanstap maken maar weet niet of ik het kan.”
  • “Mijn afdeling wordt opgeheven. Help mij een nieuw perspectief te vinden.”

Wij gaan er van uit, dat de antwoorden op de meeste vragen al in een persoon besloten zitten. Het kan zijn dat iemand, door gewijzigde omstandigheden, tijdelijk minder goed in staat is om antwoorden te geven. Door vragen stellen, luisteren en verhelderen houden wij deelnemers een spiegel voor. Bij loopbaanadvies ligt het accent op het psychometrisch onderzoek. Bij loopbaan coaching staan gesprekken centraal. Doel van die gesprekken is enerzijds het versterken van een positief zelfbeeld en het vergroten van zelfinzicht. Vervolgens worden er die stappen en acties ondernomen, die leiden tot duurzame oplossingen. Wij gaan weliswaar uit van eigen verantwoordelijkheid, maar zullen coachee’s waar nodig faciliteren, stimuleren, confronteren, enthousiasmeren en versterken. Wanneer een coachee goed in zijn energie zit en in contact staat met zichzelf en zijn drijfveren, dan gaat de rest bijna vanzelf.