Het is handig om je weten waar je goed in bent als het gaat om de cognitieve en analytische capaciteiten. We maken daarbij onderscheid tussen fluid en cristallized intelligence. Fluid intelligence heeft betrekking op je aanleg, dus los van wat je op school hebt geleerd. Cristallized intelligence omvat aangeleerde vaardigheden, zoals hoofdrekenen, spelling en woordenschat.

Diverse tests

Wij maken gebruik van diverse tests. Ze zijn allemaal tijdgebonden en werken met multiple choice. Het is steeds de bedoeling zo ver mogelijk in de test te komen. Voorbeelden van tests zijn:

  • Woordenschat
  • Verbaal logisch redeneervermogen
  • Abstract logisch redeneren
  • Cijfermatig inzicht en rekenkundige vaardigheden
  • Ruimtelijk voorstellingsvermogen
  • Technisch inzicht
  • Snelheid en nauwkeurigheid

Met een niveaubepaling van de cognitieve capaciteiten krijg je een goede indruk welke opleidingsniveau in aanleg het beste bij je past. Bovendien krijg je meer inzicht in je intelligentieprofiel: waar ben je goed in en waarin minder goed?