Wij maken onder meer gebruik van verschillende vragenlijsten. Het principe is steeds hetzelfde. Jij krijgt een  bepaalde stelling aangeboden. Dat kan zijn een activiteit, een eigenschap, een interessegebied en een vaardigheid. Jij moet vervolgens aangeven in hoeverre een dergelijke stelling op jouw van toepassing is. Je kunt dus nooit goede of foute antwoorden geven.

Interesses zijn belangrijk
Zicht hebben op je interesses is belangrijk. Interesses komen mede voort uit je drijfveren, waarden en talenten. Interesses geven energie en motivatie. Als je met iets bezig bent dat je interesseert, dan gaat het vaak makkelijker. Het kost dan minder energie, terwijl het resultaat vaak juist beter is.  Meestal gaan interesses en talenten hand in hand, maar dat hoeft niet altijd.

Afhankelijk van je schoolopleiding krijg je te maken met één of meer van de volgende tests.