Outplacement bij The Talent Factor begint met een persoonlijk en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Op basis daarvan wordt in overleg met de deelnemer en de opdrachtgever een op maat gesneden plan van aanpak vastgesteld.

Het doel van outplacement bij de TalentFactor is een een nieuwe, verbeterde baan. Maar dat hoeft niet altijd. Veel mensen combineren tegenwoordig meerdere jobs of gaan aan de slag als ZZP-er. Met verbetering bedoelen wij: verbetering in motivatie, passendheid en salaris.

Het kan zijn dat je geen idee hebt van de talenten die je gaandeweg een loopbaan hebt verworven, laat staan dat je het vermogen hebt ontwikkeld deze talenten te ‘vermarkten’. Het onderkennen van je drijfveren (“Wat wil ik?”) en talenten (“Wat kan ik?”) is een noodzakelijk begin. Op basis van een positief en realistisch zelfbeeld (“Wie ben ik”)  ga je aan de slag op de arbeidsmarkt. De TalentFactor besteedt hierbij veel aandacht aan persoonlijke presentatie en netwerken.  Uiteraard helpen we ook bij het schrijven van een effectieve sollicitatiebrief, het opstellen van een cv en het voeren van een sollicitatiegesprek. We kijken steeds wat jij nodig hebt en waar je behoeftes liggen. Dat is typisch voor onze maatwerkaanpak.

talentfactor_final_groot