Talent Factor biedt een breed scala aan betrouwbare en gevalideerde analytische capaciteitentests, die online kunnen worden afgenomen.

Voorbeelden:

  • Verbaal logisch redeneren
  • Numeriek inzicht
  • Abstract logisch redeneren
  • Ruimtelijk inzicht
  • Perceptuele snelheid (controleren)
  • Rekenvaardigheid
  • Woordenschat

De tests zijn weinig gevoelig voor cultuurinvloeden en ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. Er bestaat een testserie voor tot en met MBO opgeleiden en een testserie voor hoger opgeleiden (HBO/academisch), beiden met representatieve normgroepen.

Oefenopgaven tot en met MBO niveau

Oefenopgaven vanaf  HBO niveau

Het persoonlijkheidsonderzoek is een online psychometrisch instrument, waarmee vlot  maar grondig een eerste indruk van de eigenschappen, talenten en aandachtspunten kan worden verkregen.
Een persoonlijkheidsonderzoek wordt vaak ingezet als onderdeel van een selectie-procedure en geeft een indicatie of een kandidaat zou kunnen passen in bepaalde een functie of de bedrijfscultuur.
De resultaten kunnen worden geverifieerd en nader geduid tijdens een interview.