Bij een employability scan gaat het op het bepalen van de  bredere inzetbaarheid van een medewerker. De scan bestaat uit de afname van een intake, een aantal online vragenlijsten, die betrekken hebben op motivaties, drijfveren en persoonlijkheidskenmerken en analytische capaciteiten. Vervolgens vindt een  feedbackgesprek plaats.
De intake heeft als doel de aanleiding, vraagstelling en behoeften te verduidelijken. Vervolgens kan de kandidaat zelf het moment en de plaats kiezen om online meerdere vragenlijsten in te vullen, die betrekking hebben op:

In een feedbackgesprek worden de resultaten besproken en omgezet in concrete adviezen ten aanzien van loopbaanontwikkeling. Desgewenst kan de employability scan gevolgd worden door coaching.

talentfactor_final_groot