Met een persoonlijkheidsonderzoek kan vlot  maar grondig een eerste indruk van bepaalde eigenschappen, talenten en aandachtspunten worden verkregen.
Een persoonlijkheidsonderzoek wordt vaak ingezet als onderdeel van een selectie-procedure en geeft een indicatie of een kandidaat zou kunnen passen in bepaalde een functie of de bedrijfscultuur.
De resultaten kunnen worden geverifieerd en nader geduid tijdens een interview.

De ‘Big Five’ persoonlijkheidsvragenlijst meet de volgende eigenschappen:

 • Emotionele beheersing
  Zelfvertrouwen
  Flexibiliteit
  Angst en depressieve gevoelens
  Boosheid
 • Consciëntieusheid
  Regels en zekerheid
  Ordelijkheid
  Doorzettingsvermogen
  Prestatiemotivatie
 • Extraversie
  Sociale durf
  Assertiviteit
  Aandachtbehoefte
 • Vriendelijkheid
  Zorgzaamheid
  Harmonieus
  Sociale warmte
  Vertrouwen in anderen
  Interesse in anderen
 • Openheid
  Creativiteit
  Leergierigheid
  Initiatief
  Avontuurlijkheid
  Spanningsbehoefte
 • Integriteit
  Eerlijkheid
  Oprechtheid
  Behoefte aan status en bezit