Outplacement omvat coaching en begeleiding naar een nieuwe baan. We bieden ondersteuning totdat een deelnemer een nieuwe, passende baan heeft gevonden, met een limiet van één jaar. Onze aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

Intakegesprek

> Kennis maken en een eerste verkenning. Vaststellen van de ‘klik’.

> Doel en plan van aanpak vast stellen

Online talent-assessment

> Persoonlijkheid ‘Big Five’ (‘Wie ben ik?’)

> Interesses, waarden en drijfveren (‘Wat wil ik, wat is voor mij belangrijk?’)

> Analytische capaciteiten en logische redeneervermogens

> Vaardigheden en competenties (‘Wat zijn mijn talenten?’)

Coaching en begeleiding

> De deelnemer krijgt begeleiding, net zo lang totdat een baan is gevonden met een maximum van 12 maanden. De eerste twee maanden is de begeleiding naar behoefte in de regel wekelijks en intensief. Naarmate het programma vordert wordt de kandidaat zelfstandiger in het ondernemen van acties. De begeleiding vindt daarna plaats, mede afhankelijk van de behoefte, in een drie-wekelijkse frequentie. De begeleiding is gericht op het bieden van ondersteuning zowel in mentaal-emotioneel opzicht als in de meer praktische zin. Aan het vinden van een nieuwe baan gaat meestal een verlies (van een baan) vooraf. Zo’n verlies, bijvoorbeeld bij gedwongen ontslag, kan een enorme impact hebben op het welbevinden en zelfvertrouwen. Opeens ziet de wereld er heel anders uit. Van de ene op de andere dag kan iemand zich gedwongen zien zichzelf opnieuw uit te vinden. De meeste mensen zijn niet gemaakt om slechts één beroep of taak een leven lang uit te voeren. Er is zo veel meer mogelijk! Het is een kunst om drijfveren en talenten boven water te krijgen en vervolgens uit een palet aan kansen en mogelijkheden te kiezen. Wij zorgen er voor dat het goed komt en houden bij de deelnemers de vonk en het vliegwiel op gang! Het je moeite met het schrijven van motivatiebrieven? Jezelf presenteren? Sollicitatiegesprekken voeren? Wij weten wat er nodig is om te kunnen overtuigen bieden de ondersteuning die nodig is om succes te behalen.

Kosten

> 3 x het bruto maandsalaris (ex btw, vooraf te voldoen).