Het maken van een Persoonlijk Ontwikkelplan (POP).

Als uitvloeisel van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken worden vaak Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP) opgesteld. In zo’n ontwikkelplan beschrijft de medewerker in welk opzicht hij/zich zich de komende periode wil verbeteren. De doelen in zo’n ontwikkelplan zijn liefst SMART geformuleerd, dat wil zeggen concreet en meetbaar. Ook geeft de medewerker aan welke acties hij/zij daartoe zal ondernemen en welk resultaat daarvan te verwachten zal zijn binnen een bepaalde periode.

Het kan bij een POP  gaan om het verder ontwikkelen van bepaalde kwaliteiten en competenties of het versterken van relatief zwakke punten, waarop hij/zij nog te kort schiet.

Als hulpmiddel kunt u gebruik maken van twee templates. U kunt kiezen tussen een beknopte en meer uitgebreide variant. U kunt de template naar believen aanpassen aan uw wensen, door zaken toe te voegen of weg te laten.

template POP BEKNOPT (word doc)

template POP UITGEBREID (word doc)

talentfactor_final_groot