TalentFactor maakt gebruik van de Multiculturele Persoonlijkheidstest-Big Six (MPT-BS).
De impact die de uitslag op een persoonlijkheidstest kan hebben op een individu of een besluit kan erg groot zijn, daarom is het belangrijk om persoonlijkheid op een gedegen wijze te meten en met een ervaren psycholoog of deskundige na te bespreken.

De Multiculturele Persoonlijkheids Test – Big Six (MPT-BS) meet zes dimensies van persoonlijkheid. Naast de wereldwijd geaccepteerde ‘Big Five’ is er een zesde component: de factor Integriteit. In totaal kent de MPT-BS 25 subschalen.

Kijk hieronder hoe de uitslag van zo’n vragenlijst eruit kan zien.

Persoonlijkheidstest (MPT-BS) – Kandidaat rapportage-3

De MPT-BS is bedoeld voor het testen van de persoonlijke eigenschappen. Deze test is toepasbaar bij personen met verschillende opleidingsniveaus en met een leeftijd vanaf 15 jaar.