Reflectie is bedoeld voor hoger opgeleide professionals en leidinggevenden die weliswaar goed functioneren maar niettemin behoefte hebben aan bezinning. Daar waar coaching meestal uitgaat van een doelgerichte aanpak en duidelijke vraagstelling volgen reflectiegesprekken een meer open en explorerende benadering. Reflectie staat in het teken van zingeving, werkbeleving, leiderschap en drijfveren. Reflectie biedt de mogelijkheid om werk en loopbaan eens vanuit een ander te bekijken. Door de “waan van de dag” komt het hier meestal niet niet van, terwijl de behoefte om even pas op de plaats te maken bij velen aanwezig is.

Onderwerpen/vragen die bij reflecteren aan bod kunnen komen zijn:

Reflectie  betekent méér positieve en bewuste aandacht voor jezelf en jouw omgeving. Hierdoor zul je beter in staat zijn om een eigen koers te bepalen, lastige situaties te herkennen en deze adequaat het hoofd te bieden.