https://youtu.be/Jeajd1kSSy0

Iedere organisatie stelt zich doelen en heeft mensen in dienst om die doelen te bereiken. Het zo goed mogelijk inzetten, faciliteren en begeleiden van mensen om deze doelen te bereiken, dat is het domein van talentmanagement. Dat vraagt om een  organisatie die richting en vertrouwen biedt. Waarin eenieder voldoende autonomie en invloed ervaart om een zinvolle bijdrage te leveren. Pas dan kan men optimaal presteren en kunnen motivaties, eigenschappen en talenten zich verder ontplooien.

Het herkennen, benoemen en ontwikkelen van talenten, dat is onze kernactiviteit. Talent als eigenschap is echter niet doorslaggevend. Ergens heel goed in worden: dat is vooral hard werken. Bovendien is het zaak om die talenten kwijt te kunnen in een omgeving, die bij je past.

Ieder mens heeft talenten.  Ieder mens ervaart ook de intrinsieke behoefte om die natuurlijke aanleg aan talenten te benutten.  Dat geeft plezier, betekenis en waardering aan het leven.  Voetballen, leidinggeven, fietsen, saxofoon spelen, zingen, raketten bouwen, schilderen, rekenen of spreken: allemaal voorbeelden van activiteiten waar mensen in kunnen excelleren.

Iedere organisatie heeft gedreven en talentvolle mensen nodig om onderscheidend en succesvol te kunnen zijn. Talent alleen echter is niet genoeg.