Een beroepeninteresse en/of studiekeuze onderzoek kent een aantal vaste stappen.

1. Het intakegesprek 

Dit gesprek kan telefonisch maar liever nog bij de TalentFactor op kantoor. Doel van het intakegesprek is het nader inventariseren van de vraag, behoefte en doel dat aan een eventueel onderzoek ten grondslag zal liggen. Het intakegesprek is kosteloos en vrijblijvend. Bij het intakegesprek zijn één (of beide) van de ouders ook aanwezig. Vanaf een jaar of 17 mag je ook zelfstandig komen, als dat je voorkeur heeft.

2. Bepalen plan van aanpak.

Op grond van het intakegesprek wordt er een plan van aanpak bepaald. In de aanpak bepalen we wat, waarom en hoe gaan we testen, tegen welke kosten. Als dit allemaal is afgestemd en akkoord bevonden, dan kan het onderzoek beginnen.

3. (Online) Assessment (deels)

Je kunt de vragenlijsten en tests thuis online maken, of desgewenst bij ons op kantoor. Je ontvangt thuis een email met een link (URL) waarin wachtwoord en inloggegevens worden verstrekt. Je gaat een aantal vragenlijsten maken, die betrekking hebben op je interesses en persoonlijkheid.

Wil je meer lezen over interesse-vragenlijsten, kijk dan hier.

Vanaf ongeveer 15 jaar kun je ook een persoonlijkheidsvragenlijst invullen. Wat dat inhoudt kun je hier lezen.

Indien je meer wilt weten over (de mate van) prestatiemotivatie en presteren onder druk, dan kunnen we dit nader onderzoeken met de PMT-K (prestatiemotivatie vragenlijst voor kinderen). Sommige kinderen hebben namelijk last van faalangst, waardoor ze op toetsen vaak of altijd beneden hun kunnen presteren. Er zijn trouwens ook kinderen die onder druk beter presteren. Met de PMT-K kunnen we dit verder uitzoeken.

Afhankelijk van de vraagstelling en aanpak kunnen we een onderzoek doen naar je cognitieve en analytische capaciteiten. Dit biedt namelijk aanknopingspunten ten aanzien van het meest passende opleidingsniveau en welke richting daar bij zou kunnen aansluiten. Wil je daar meer over weten, lees dan hier verder.

4. Nabespreking 

Op kantoor van TalentFactor krijg je feedback over de resultaten in de vorm van een nabespreking. Dit kan op de dag zelf, maar je mag ook terug komen voor een aparte afspraak. Ik neem dan de bevindingen met je door, in aanwezigheid van één van de of beide ouders. Ben je ouder van 17 jaar, dan is de aanwezigheid van je ouders niet per se nodig. Je krijgt dan ook de rapportage mee en – na afronding het gesprek – desgewenst een op maat geschreven adviesrapport waarin de kern van de bevindingen nog eens samenvattend en concluderend worden weergegeven, gekoppeld aan een advies.

Meestal duurt een onderzoek ongeveer 1 dagdeel, maar dit hangt ook af van de omvang van het onderzoek en hoeveel je thuis al hebt gedaan.