Met een assessment centre kun je al in een halve dag het volgende in kaart brengen:

  • Competenties, drijfveren, persoonlijkheidseigenschappen, interesses, analytische capaciteiten en functiegebonden gedrag
  • De geschiktheid dan wel het potentieel voor een bepaalde functie
  • De ontuikkelpunten in relatie tot een bepaalde functie
  • Doorgroei- en loopbaanmogelijkheden

Wij onderscheiden drie typen assessment centres:

  1. het selectie-assessment, waarbij iemand in aanmerking komt voor een functie
  2. het ontwikkel-assessment, waarbij de sterktes/zwaktes, drijfveren en ontwikkelgebieden centraal staan
  3. het loopbaanassessment, waarbij talenten, drijfveren en ontwikkelgebieden worden geplaatst in de context van loopbaanplanning

Ieder assessment bestaat meestal uit een combinatie van onderdelen. Denk aan een interview, enkele psychologische vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid en motivatie, een breed spectrum aan analytische capaciteitentests, rollenspellen en/of simulaties. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van afzonderlijke modules.

Erik Reijtenbagh is MTBI gecertificeerd.