Outplacement

Outplacement omvat coaching en begeleiding naar een nieuwe baan. We bieden ondersteuning totdat een deelnemer een nieuwe, passende baan heeft gevonden, met een limiet van één jaar. Onze aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

Intakegesprek

> Kennis maken en verkennen (‘klik’)

> Doel bepalen

Online talent-assessment

> Persoonlijkheid ‘Big Five’ (‘Wie ben ik?’)

> Interesses, waarden en drijfveren (‘Wat wil ik, wat is voor mij belangrijk?’)

> Analytische capaciteiten en logische redeneervermogens

> Vaardigheden en competenties (‘Wat zijn mijn talenten?’)

Coaching en begeleiding

> De deelnemer krijgt begeleiding, net zo lang totdat een baan is gevonden met een maximum van 12 maanden. De eerste twee maanden is de begeleiding naar behoefte in de regels wekelijks en intensief. Naarmate het programma vordert wordt de kandidaat zelfstandiger in het ondernemen van acties. De begeleiding vindt daarna plaats, mede afhankelijk van de behoefte, in een drie-wekelijkse frequentie.

Kosten

> 3 x het bruto maandsalaris (ex btw, vooraf te voldoen).