Een persoonlijkheidsvragenlijst meet een breed spectrum aan eigenschappen, die onafhankelijk van tijd en plaats op jou van toepassing zijn. IQ is weliswaar interessant om je maximale (cognitieve) vermogens te testen (als voorspeller van studie-succes) maar het is je persoonlijk die bepalend is voor de prestatie die je zal leveren. Onderzoek heeft aangetoond dat consciëntieusheid de beste positieve voorspeller is van studieprestaties (Noftle & Robins, 2007 alsook Chamorro-Premuzic & Furham, 2003). Dit geldt ook voor de eigenschap ‘integriteit’ (zie onder meer Schmidt & Hunter, 1998).

Persoonlijkheid verschilt per beroep

Sommige beroepen vragen om specifieke eigenschappen. Een verpleegkundige dient te beschikken over zorgzaamheid en behulpzaamheid. Een verkoper wil graag ‘scoren’, maar moet ook kunnen incasseren. Er bestaat kortom een duidelijk verband tussen iemand’s persoonlijkheid en het werk dat hij of zij doet. Een kunstenaar heeft bijvoorbeeld een heel ander karakter dan een accountant.

Dit zijn de eigenschappen die een persoonlijkheidsvragenlijst meten. De scores die je op zo’n vragenlijst haalt worden vergeleken met een passende normgroep (dus jongeren van jouw leeftijd en jouw opleidingsachtergrond). Om culturele invloeden zo veel mogelijk te beperken werken wij met de Multiculturele Persoonlijkheidsvragenlijst Big Six. Deze vragenlijst meet 25 persoonlijkheidseigenschappen, die in vijf dimensies zijn onder te verdelen.

A. Emotionele stabiliteit. Denk hierbij aan eigenschappen als zelfvertrouwen, stressbestendigheid en zelfbeheersing.

B. Consciëntieusheid. Hierbij moet je denken aan eigenschappen als zelfdiscipline, doorzettingsvermogen en prestatiemotivatie.

C. Extraversie. Ben je meer naar anderen en de buitenwereld gericht of toch liever op jezelf?

D. Vriendelijkheid. Dit gaat over eigenschappen als zorgzaamheid, harmonie en vertrouwen in anderen.

E. Openheid. Dit geeft weer in hoeverre iemand open staat voor nieuwe (leer)ervaringen, veranderingen, creativiteit en avontuur.

F. Integriteit. Dit gaat over eerlijkheid, oprechtheid en de behoefte aan status en bezit.